تصاویر: طغیان رودخانه چالوس
شنبه 8 مرداد 1401 - 19:21:06
پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir
در پی بارندگی شب گذشته در ارتفاعات و جاری شدن در سیل رودخانه چالوس حالت طغیانی به خود گرفت به طوری که سنگ و چوب در بستر رودخانه تا دریا مملو از آورده های سیلابی شد

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس

تصاویر: طغیان رودخانه چالوس


http://navidtorbat.ir/fa/News/17947/تصاویر-طغیان-رودخانه-چالوس
بستن   چاپ