لطفا با مردم صحبت کنید
چهارشنبه 1 تير 1401 - 19:42:51
پایگاه خبری نوید تربت: http://www.navidtorbat.ir

نوید تربت- سعید باستانی نماینده سابق تربت حیدریه،زاوه و مه ولات در توئیتی از رئیس جمهور خواست برای توجیه مردم در رابطه با جراحی اقتصادی با آنها صحبت کند.

وی نوشته: تاب آوری اقتصادی در هنگام جراحی اقتصادی مهمترین فاکتور است. لازمه آن آگاهی جمهور است از این جراحی ها.

رئیس جمهور می بایست بطور مداوم و ممتد، جمهور را در جریان این جراحی ها قرار دهد.لطفا با مردم صحبت کنید


http://navidtorbat.ir/fa/News/17813/لطفا-با-مردم-صحبت-کنید
بستن   چاپ